interview Dagblad van het Noorden
interview Leeuwarder Courant
review LC 2015-07-25.pdf
review Friesch Dagblad 2015-07-27
review Friesch Dagblad 2015-07-27
recensie CD Il Ballo Della Vita Humana